Profil

Brug tiden på det du tjerne penge på

HTE ApS er et levende eksempel på en lille virksomhed med stor aktivitet. Her er der ikke krisestemning, men ejeren Lars Hansen er også holdt op med at bruge oceaner af tid på beregning af tilbud, som han måske ikke vinder. Mange mindre virksomheder bruger uforholdsmæssigt meget tid på at beregne tilbud – tid, der oven i købet ofte viser sig at være spildt. Sådan var det også i enmandsfirmaet HTE ApS for halvandet år siden: - Et tilbud til et lidt større projekt kunne godt tage det meste af en arbejdsdag at regne igennem. Man skal jo indhente et hav af materialepriser, priser fra håndværkere, estimere tidsforbrug på en hel del arbejdsprocesser og så alligevel sjusse sig til en endelig tilbudspris, som man tror kunden vil betale. Ud over, at man derfor bruger rigtig meget tid på beregning af opgaver, som man ofte ikke får, så ender man op alligevel med en lidt tilfældig slutpris. Min oplevelse var, at slutprisen ofte var behæftet med alt for høj usikkerhed og lidt for meget gætværk, og det kan jo i sidste ende komme til at koste èn selv ret dyrt, siger Lars Hansen. Effektivisering af tilbudsberegningen Derfor valgte Lars Hansen for godt et år siden at effektivisere selve tilbudsberegningen og dermed frigive langt mere tid til det, han egentlig skal tjene sine penge på. Og det har givet rigtig gode resultater: - Jeg tør godt sige, at jeg i dag sparer mindst 50% af den tid, jeg før brugte på tilbudsberegning. På en uge med 1-2 større tilbud sparer jeg derfor op imod en fuld arbejdsdag på at have optimeret kalkulationsarbejdet med fleksible, digitale værktøjer. Kombinationen af kalkulationsprogrammet Sigma og V&S Prisdata giver mig hurtig adgang til troværdige, opdaterede priser og fleksible muligheder for at genbruge elementer fra tidligere kalkulationer. Det betyder, at jeg ikke skal kalkulere forfra hele tiden, men blot justere mængder i det første overslag. Derudover har både jeg og bygherren hele tiden nøje overblik over de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de ændringer, der sker undervejs, forklarer Lars Hansen. Samme "pris-sprog" som forsikringsselskaberne Siden Lars Hansen for et år siden blev autoriseret kloakmester har HTE ApS lavet en hel del kloakarbejde. Som autoriseret kloakmester er en del af Lars Hansens opgaver forsikringssager om brud og utætheder på kloaksystemerne. Forsikringsselskaber bruger V&S Prisdata, når de takserer og laver overslagsberegninger på skader, og derfor giver det en betydelig ekstragevinst, at forsikringsselskabet og den udførende taler samme "pris- og kalkulationssprog": - Det letter jo dataudvekslingen og beslutningsprocessen, at det er helt tydeligt og klart, hvad mine priser er baseret på, og at det er samme prisgrundlag, som forsikringsselskaberne selv bruger, siger Lars Hansen, der gerne anbefaler programmet til andre: - Jeg vil råde andre til at bruge lidt tid på at sætte sig godt ind i Sigma fra begyndelsen og derefter sørge for at vedligeholde færdighederne. Jeg fik rigtig god support hos Byggecentrum, så det var ikke svært at komme i gang. Alt i alt er jeg bestemt ikke bleg for at anbefale Sigma med integrerede V&S Prisdata til alle andre, der også synes, de bruger for meget tid på tilbudsberegning og for lidt tid på at tjene penge.

Info om HTE ApS:

HTE ApS har eksisteret siden 2006 og arbejder med: totalentreprise, fundamentarbejde, kloakarbejde, tegnearbejde i nyeste Auto-CAD, landmåling, ingeniørberegninger og byggestyring.